Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Verejna_vyhlaska obce.pdf (42848)

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb.pdf (287287)

Žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

LETAK-Zruseni_mistni_prislusnosti_pri_podani_zadosti_o_vydani_OP_a_CP.pdf (475688)

Oznámení pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 20.10. a 21.10.2017

OVK-počet členů Litoboř.pdf (297,6 kB)

Veřejný vyhláška - projednávání Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Hořičky

482886041_0_2. Vyhláška - Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Hořičky.pdf (232,9 kB)

Rozpočtová opatření Obce Litoboř číslo 4 a 5

Rozpočtové opatření č.4-2017.pdf (19219)

Rozpočtové opatření č.5-2017.pdf (29484)

Rozpočtová opatření Obce Litoboř číslo 1, 2 a 3

Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf (21559)

Rozpočtové opatření č.2-2017.pdf (18617)

Rozpočtové opatření č.3-2017.pdf (18563)

Oznámení o zveřejnění

- Schválený rozpočet SO ÚPA na rok 2017

- Schválený závěrečný účet SO ÚPA za rok 2016

Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách http://mikroregionupa.cz/napln-a-cinnost/uredni-deska-1/.

Do listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním Úřadu v Litoboři v čase dohodnutém se starostou obce.

Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2016

Závěrečný účet Obce Litoboř 2016.pdf (122108)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2016.pdf (388,8 kB)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2016.pdf (126,1 kB)

Rozvaha prosinec 2016.pdf (203,2 kB)

Příloha prosinec 2016.pdf (662,8 kB)

Výsledek inventarizace k 31.12.2016.pdf (63,2 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf (340,1 kB)

Informace o schválení účet.závěrky 2016.pdf (26,4 kB)

Rozpočet Obce Litoboř na rok 2017

Rozpočet Obce Litoboř 2017.pdf (68350)

Rozpočtový výhled Obce Litoboř na roky 2017 - 2019

Rozpočtový výhled Obce Litoboř 2017-2019.pdf (27309)