Úřední deska

Návrh rozpočtu SO ÚPA na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu SO ÚPA 2019-2020, Čerpání rozpočtu do 10/2017

Návrh rozpočtu SO ÚPA na rok 2018.pdf (473873)

Střednědobý výhled rozpočtu SO ÚPA 2019-2020.pdf (101949)

Čerpání rozpočtu SO ÚPA do 10-2017.pdf (453114)

Oznámení pro volby prezidenta České republiky

OVK volby prezidenta 2018-počet členů Litoboř.pdf (41314)

Veřejná vyhláška MZe ČR - opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy 66595_2017-MZE-16212.pdf (280782)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř číslo 6

Rozpočtové opatření č.6-2017.pdf (164,3 kB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Veř.vyhláška KÚ KHK - zásady územního rozvoje.pdf (126594)

Rozpočtová opatření Obce Litoboř číslo 4 a 5

Rozpočtové opatření č.4-2017.pdf (19219)

Rozpočtové opatření č.5-2017.pdf (29484)

Rozpočtová opatření Obce Litoboř číslo 1, 2 a 3

Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf (21559)

Rozpočtové opatření č.2-2017.pdf (18617)

Rozpočtové opatření č.3-2017.pdf (18563)

Oznámení o zveřejnění

- Schválený rozpočet SO ÚPA na rok 2017

- Schválený závěrečný účet SO ÚPA za rok 2016

Dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách http://mikroregionupa.cz/napln-a-cinnost/uredni-deska-1/.

Do listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním Úřadu v Litoboři v čase dohodnutém se starostou obce.

Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2016

Závěrečný účet Obce Litoboř 2016.pdf (122108)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2016.pdf (388,8 kB)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2016.pdf (126,1 kB)

Rozvaha prosinec 2016.pdf (203,2 kB)

Příloha prosinec 2016.pdf (662,8 kB)

Výsledek inventarizace k 31.12.2016.pdf (63,2 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf (340,1 kB)

Informace o schválení účet.závěrky 2016.pdf (26,4 kB)

Rozpočet Obce Litoboř na rok 2017

Rozpočet Obce Litoboř 2017.pdf (68350)

Rozpočtový výhled Obce Litoboř na roky 2017 - 2019

Rozpočtový výhled Obce Litoboř 2017-2019.pdf (27309)