Znak a prapor obce

 

 

Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce   L i t o b o ř

( okres Náchod )

 

Litoboř, ležící nedaleko České Skalice, se uvádí poprvé r.1369 v majetku vladyk z Chlumu, předků pozdějšího rodu Litoborských z Chlumu, sedících na místní tvrzi téměř do konce patnáctého století. Po ztrátě Litoboře vlastnili různá jiná zboží v tehdejším hradeckém kraji, vymřeli zhruba o sto let později. V 16.století byla litobořská tvrz již zpustlá a vesnici koupil v r.1544 majitel rýzmberského panství, pozdější purkrabí hradeckého kraje a diplomat Ferdinanda I., Bernard Žehušický z Nestajova (+1563). Po smrti jeho nástupce Hertvíka Žehušického, hejtmana hradeckého kraje a přísedícího zemského soudu  (+1579), připadla částLitoboře k Adršpachu a následně k Teplici Bohdaneckých z Hodkova. Jiná část se dostala rytířům Barchovským a později teplickým Strakům z Nedabylic, další díl patřil k Třebešovu.

 

V Litoboři nejsou evidovány žádné významnější historické památky, po tvrzi, stávající na ostrohu nad silnicí z Červeného Kostelce do Hořiček, zůstaly jen nepatrné stopy valů.

 

V 19.století užívala Litoboř pečetě či razítka pouze s nápisem O b e c z   L i- t t o b o r z   mezi ratolestmi, provedený kurzívou  (ANM Praha, Eichlerova sbírka, kart.25 - panství Náchod).

 

Pěkný, stříbrno-červeně stupňovitě dělený štít Litoborských z Chlumu se stal inspirací i autorovi návrhů litobořských obecních symbolů. Kromě jeho připomínky (původní červená barva byla však nahrazena zelenou,  symbolizucí jak zemědělský charakter, tak i lesnaté okolí obce)  se v nich uplatnila také erbovní symbolika dvou dalších významných držitelů vesnice - Žehušických z Nestajova (pův. v červeném štítě stříbrný korbel - v návrzích je figura účelově opačných barev) a Straků z Nedabylic (jejich známé erbovní znamení stříbrného kohouta s červenou zbrojí a černými ocasními pery v modrém poli, později se zlatým lemem, bylo z účelových důvodů transformováno do podoby kohoutí hlavy s krkem).

 

Miroslav J.V. P a v l ů

heraldik