GDPR - Ochrana osobních údajů

 

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

 

Správce OÚ: Obec Litoboř,

sídlo: Litoboř 14, IČ: 00654027, DS: jqpaphv, telefon: 725 244 617, e-mail: litobor@seznam.cz

 

Pověřenec pro ochranu OÚ: Simona Michelová, e-mail: michelova@mikroregionupa.cz,

tel. 730 510 371

Informace o zpracování OÚ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ obec.doc (49664)

Informace o zpracování web

Informace o zpracování web a cookies Litoboř.doc (38912)