Úřední deska

Oznámení zastupitelstvo 5.6.2020
Oznámení SO Úpa Duben 2020
Ministerstvo zemědělství doplnění a změny
Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2019
Účetní uzávěrka SO ÚPA 2019
 
Závěrečný účet SO ÚPA 2019
Schválený rozpočet Obce Litoboř na rok 2020
Schválený rozpočet střednědobého výhledu Obce Litoboř 2020-2022