Úřední deska

Veřejná vyhláška KHK - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období

Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad úz.rozvoje KHK 10.2016-01.2018.pdf (86660)

Výběrové řízení SO ÚPA na obsazení místa Pověřence pro ochranu osobních údajů

SO ÚPA_výběrové řízení_pověřenec.pdf (668577)

Oznámení o zveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů SO ÚPA

Oznámení o zveřejnění_SO ÚPA_únor 2018.pdf (350374)

Návrh závěrečného účtu Obce Litoboř za rok 2017

Závěrečný účet obce 2017.pdf (126475)

Inventarizační zpráva k 31.12.2017 vč.soupisů.pdf (412076)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2017 Litoboř.pdf (355089)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2017 Litoboř.pdf (116536)

Rozvaha prosinec 2017 Litoboř.pdf (189491)

Příloha prosinec 2017 Litoboř.pdf (594608)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017.pdf (451998)

Informace o schválení účetní závěrky 2017 scan.pdf (22218)

Schválený rozpočet Obce Litoboř na rok 2018

Rozpočet obce Litoboř 2018.pdf (73716)

Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2016

Závěrečný účet Obce Litoboř 2016.pdf (122108)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2016.pdf (388,8 kB)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2016.pdf (126,1 kB)

Rozvaha prosinec 2016.pdf (203,2 kB)

Příloha prosinec 2016.pdf (662,8 kB)

Výsledek inventarizace k 31.12.2016.pdf (63,2 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2016.pdf (340,1 kB)

Informace o schválení účet.závěrky 2016.pdf (26,4 kB)