Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Obce Litoboř a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb zastupitelstvo - Senát 2018.pdf (346647)

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK a Úplného znění Zásad územního rozvoje po vydání Aktualizace č. 1

Veřejná vyhláška.pdf (116936)

Povinné očkování psů proti vzteklině 2018

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSů 2018.pdf (188296)

Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

Rozhodnutí UKONČENÍ mimořádné klimatické podmínky 2018.pdf (89291)

Veřejná vyhláška MěÚ Náchod - zákaz odběru povrchových vod

Veřejná vyhláška MěÚ Náchod - zákaz odběru povrch.vod.pdf (150751)

Volby do zastupitelstva obce

Oznámení - počet členů OVK, voleb.okrsky.pdf (30,1 kB)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 3

RO č. 3.pdf (26401)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 4

RO č. 4.pdf (25472)

Oznámení o zveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů SO ÚPA

Oznámení o zveřejnění_SO ÚPA_červen 2018.pdf (200094)

Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2017

Závěrečný účet obce 2017.pdf (129141)

Inventarizační zpráva k 31.12.2017 vč.soupisů.pdf (412076)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2017 Litoboř.pdf (355089)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2017 Litoboř.pdf (116536)

Rozvaha prosinec 2017 Litoboř.pdf (189491)

Příloha prosinec 2017 Litoboř.pdf (594608)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017.pdf (451998)

Informace o schválení účetní závěrky 2017 scan.pdf (22218)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 1

RO č. 1.pdf (26628)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 2

RO č. 2.pdf (26726)

Schválený rozpočet Obce Litoboř na rok 2018

Rozpočet obce Litoboř 2018.pdf (73716)