Úřední deska

Veřejná vyhláška Aktualizace č.2 - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

  Veřejná vyhláška Aktualizace č.2 - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje  

Zasedání Zastupitelstva obce Litoboř

  Pozvánka na zasedání Zastupitelstva konané dne 16.11.2018.pdf (120898)

Veřejná vyhláška - Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

Veřejná vyhláška - Zhšení opatření obecné povahy při nedostatku vody.pdf (143026)

Upozornění společnosti ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví.pdf (613316)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 5

RO č.5.pdf (26225)

Oznámení o zveřejnění povinně zveřejňovaných dokumentů SO ÚPA

Oznámení o zveřejnění_SO ÚPA_říjen 2018.pdf (200373)

Veřejná vyhláška MěÚ Náchod - zákaz odběru povrchových vod

Veřejná vyhláška MěÚ Náchod - zákaz odběru povrch.vod.pdf (150751)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 3

RO č. 3.pdf (26401)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 4

RO č. 4.pdf (25472)

Závěrečný účet Obce Litoboř za rok 2017

Závěrečný účet obce 2017.pdf (129141)

Inventarizační zpráva k 31.12.2017 vč.soupisů.pdf (412076)

Výkaz Fin RO 2-12M prosinec 2017 Litoboř.pdf (355089)

Výkaz zisku a ztráty prosinec 2017 Litoboř.pdf (116536)

Rozvaha prosinec 2017 Litoboř.pdf (189491)

Příloha prosinec 2017 Litoboř.pdf (594608)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2017.pdf (451998)

Informace o schválení účetní závěrky 2017 scan.pdf (22218)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 1

RO č. 1.pdf (26628)

Rozpočtové opatření Obce Litoboř č. 2

RO č. 2.pdf (26726)

Schválený rozpočet Obce Litoboř na rok 2018

Rozpočet obce Litoboř 2018.pdf (73716)